Informator

Organizacja roku szkolnego


4 września 2017 r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

23 - 31 grudnia 2017 r.

 Zimowa przerwa świąteczna

23 stycznia 2018 r.

konferencja klasyfikacyjna

25 stycznia 2018 r.

konferencja plenarna

29 stycznia - 11 luty  2018 r.

 Ferie zimowe

29 marca - 3 kwietnia 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

18-20 marca 2018

Egzamin gimnazjalny

15 czerwca 2018 r.

Konferencja klasyfikacyjna dla klas III gimnazjum

18 czerwca 2018 r.

Konferencja klasyfikacyjna dla klas I - VII SP i Gimn

22 czerwca 2018 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2018 r.

Konferencja plenarna

23 czerwca - 31 sierpnia 2018r.

Ferie letnie

24 - 28 sierpnia 2018 r.

Egazminy poprawkowe

 

Dodatkowe dni  wolne od zajęć

w roku szkolnym 2017/2018

 1 listopada 2017 r. - Wszystkich Świętych

1 stycznia 2018 r. - Nowy Rok

1 maja 2018 r. - Święto Pracy

3 maja 2018 r. - Święto Konstytucji 3 Maja

31 maja 2018 r. - Boże Ciało

 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

5 - 7 marca 2018 r. - rekolekcje

18 - 20 kwietnia 2018 r. - egzamin gimnazjalny 

2 maja 2018 r. - Dzień Flagi

4 maja 2018 r.


Dodatkowe dopuszczenie podręczników 

ROZKŁAD DZWONKÓW I PRZERW OBIADOWYCH

 

 1) 08.00 -08. 45

2) 08.55 -09. 40

 3) 09.50 -10.35

 4)10.45 -11. 30

 5)11.50 -12. 35

 6)12.50 -13. 35

 7)13.45 -14. 30

 8)14.35 -15. 20

 Dzieci uczęszczające na świetlicę jedzą posiłek w trakcie pobytu w świetlicy.  Do jadalni przechodzą pod opieką wychowawców świetlicy.

 


 


Godziny pracy:
Sekretariat

Poniedziałek, wtorek, czwartek dla rodziców 800 - 1330
środa, piątek 800 ÷ 1500


Gabinet pedagoga -G.Domańska

 

 

 

Psycholog Katarzyna Łepkowska

 


 


Godziny pracy biblioteki szkolnej - Urszula Kałuska


Godziny pracy biblioteki szkolnej - Aleksandra Mol

 Godziny pracy pielęgnia
rki szkolnejZajęcia logopedyczne – Monika Dyszy


Godziny pracy świetlicy szkolnej

7.00 - 16.30