Dla rodziców

Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym

6 września 2017 r. godz. 17.00

spotkanie z rodzicami uczniów klas 1

12 września 2017 r.  godz. 17.15

spotkanie informacyjne + spotkanie dyrektora z rodzicami uczniów klas III gimnazjum

24 października 2017 r. godz. 17.15
konsultacje

19 grudnia 2017 r. godz. 17.15

konsultacje  - informacja o ocenach semetralnych

20 marca 2018 r. godz. 17.15 

konsultacje  - wywiadówka rodzice uczniów klas III Gimn. + inf. o egzaminie gimnazjalnym

22 maja 2018 r. godz. 17.15

wywiadówka + konsultacje  - podanie propozycji ocen rocznych

 

Powyższe spotkania dla rodziców uczniów klas I - IV SP

rozpoczynają się o godz. 16.30


Wychowawcy klas mogą organizować dodatkowe spotkania z rodzicami, jeżeli wyniknie taka potrzeba.

Rodzice i opiekunowie uczniów jeżeli pragną uzyskać informację dotyczące osiągnięć swoich dzieci zobowiązani są stawiać się na spotkaniach, których terminy sa podane wyżej.

Jeżeli rodzice nie uczestniczą w/w spotkaniach, biorą pełną odpowiedzialność z awynikające z takiego postępowania konsekwencje.

W podanych wyżej terminach dyżur pełnią również dyrekcja szkoły, Rada Rodziców, psycholog i pedagog.

 

 

 


 

 

Zmiany dotyczące organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

 


 

 

 

Szczegółowe warunki ubezpieczenia

 

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

 

OFERTA SPECJALNA – GRUPOWA DLA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ


ZGŁOSZENIE SZKODY


 

Aby zgłosić szkodę należy:

 

  1. Wypisać druk ZGŁOSZENIE SZKODY ( do pobrania na stronie szkoły, nr polisy wypisuje agent ubezpieczeniowy zgodny z zawartą polisą)

  2. Wypisany druk wraz z dokumentacją medyczną albo złożyć w sekretariacie szkoły albo złożyć online (http://www.compensa.pl/) – w przypadku złożenia online należy oprócz druku zgłoszenia szkody oraz dokumentacji medycznej przesłać zeskanowaną legitymację szkolną.

  3. Kontakt bezpośredni do agenta- w razie pytań- pani Grażyna Koteja, tel: 609 340 311