Dla rodziców

Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym

6 września 2017 r. godz. 17.00

spotkanie z rodzicami uczniów klas 1

12 września 2017 r.  godz. 17.15

spotkanie informacyjne + spotkanie dyrektora z rodzicami uczniów klas III gimnazjum

24 października 2017 r. godz. 17.15
konsultacje

19 grudnia 2017 r. godz. 17.15

konsultacje  - informacja o ocenach semetralnych

20 marca 2018 r. godz. 17.15 

konsultacje  - wywiadówka rodzice uczniów klas III Gimn. + inf. o egzaminie gimnazjalnym

22 maja 2018 r. godz. 17.15

wywiadówka + konsultacje  - podanie propozycji ocen rocznych

 

Powyższe spotkania dla rodziców uczniów klas I - IV SP

rozpoczynają się o godz. 16.30


Wychowawcy klas mogą organizować dodatkowe spotkania z rodzicami, jeżeli wyniknie taka potrzeba.

Rodzice i opiekunowie uczniów jeżeli pragną uzyskać informację dotyczące osiągnięć swoich dzieci zobowiązani są stawiać się na spotkaniach, których terminy sa podane wyżej.

Jeżeli rodzice nie uczestniczą w/w spotkaniach, biorą pełną odpowiedzialność z awynikające z takiego postępowania konsekwencje.

W podanych wyżej terminach dyżur pełnią również dyrekcja szkoły, Rada Rodziców, psycholog i pedagog.

 


Szczegółowe warunki ubezpieczenia

 

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

 

OFERTA SPECJALNA – GRUPOWA DLA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ


ZGŁOSZENIE SZKODY