Dla rodziców

Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym

 

 

Powyższe spotkania dla rodziców uczniów klas I - IV SP

rozpoczynają się o godz. 16.30


Wychowawcy klas mogą organizować dodatkowe spotkania z rodzicami, jeżeli wyniknie taka potrzeba.

Rodzice i opiekunowie uczniów jeżeli pragną uzyskać informację dotyczące osiągnięć swoich dzieci zobowiązani są stawiać się na spotkaniach, których terminy sa podane wyżej.

Jeżeli rodzice nie uczestniczą w/w spotkaniach, biorą pełną odpowiedzialność z awynikające z takiego postępowania konsekwencje.

W podanych wyżej terminach dyżur pełnią również dyrekcja szkoły, Rada Rodziców, psycholog i pedagog.

 

 

 


 

 

 Potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia grupowego