Biblioteka

MOTTO NASZEJ BIBLIOTEKI: 


Bez porządnej biblioteki w porządnej szkole

porządnie uczyć się nie da 

           Jadwiga Andrzejewska
Bibliotekę prowadzą nauczyciele bibliotekarze:

Urszula Kałuska i Aleksandra Mol


REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 

 

Warunki korzystania z biblioteki

 

 1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie.
 2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory od września do czerwca.
 3. Z końcem roku szkolnego wszystkie książki powinny być zwrócone do biblioteki.
 4. W przypadkach uzasadnionych biblioteka może żądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.
 5. Otwarta jest w każdy dzień tygodnia od godz. 800 do 1400.
 6. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

 

Wypożyczanie książek

 

 1. Czytelnik wypożycza książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres dwóch tygodni.
 3. Jeżeli czytelnik nie przeczyta książki, może przed upływem terminu zwrotu przedłużyć go.
 4. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu książki.

 

Poszanowanie książek

 

 1. Czytelnik przechowuje wypożyczone książki w okładce.
 2. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną książkę lub przynieść inną w zamian.
 3. Książka jest najlepszym przyjacielem, toteż należy ją szanować (nie niszczyć, nie wyrywać kartek, nie zaginać rogów, nie pisać w niej).

 

Zachowanie się w bibliotece

 

 1. W bibliotece należy mówić cicho, tak aby nie przeszkadzać innym czytelnikom.
 2. Przeczytane czasopisma należy odłożyć na ich miejsce.
 3. Należy zasunąć za sobą krzesełka i nie trzaskać drzwiami.
 4. Należy pamiętać o zwrotach grzecznościowych przy wejściu i wyjściu z biblioteki.

 

 

Zasady posługiwania  się technologią informacyjną

 

1. Uczeń może skorzystać z komputera w obecności nauczyciela.

2. Równocześnie z komputera mogą korzystać dwie osoby.

3. Z komputera korzystamy przed lub po lekcjach oraz na dwóch dużych

    przerwach.

4. Z komputera korzystamy w uzasadnionych sytuacjach, tzn. gdy np.

    potrzebujemy przygotować jakieś materiały, pomoce na lekcje.

5. Zabrania się grania w gry komputerowe  i  korzystania z portali

    społecznościowych.

 

Biblioteka, w celu rozwijania i rozbudzania potrzeb czytelniczych oraz uczestnictwa w życiu kulturalnym współpracuje z:

 

1. Uczniami,

2. Rodzicami,

3. Nauczycielami,

4. Innymi bibliotekami : biblioteką miejską w Radzionkowie, biblioteką

    miejską w Tarnowskich Górach, biblioteką Ośrodka Wychowawczego

   w Radzionkowie, bibliotekami sąsiednich szkół.
CO OZNACZA SŁOWO BIBLIOTEKA?

Słowo pochodzi od greckiego bibliotheke (gdzie biblion albo biblos to księga, a theke - składnica) i oznacza zbiór książek oraz innych materiałów źródłowych. Biblioteka to instytucja społeczna, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne oraz informuje o materiałach bibliotecznych swoich i obcych. Najwcześniejsze informacje o bibliotekach mamy już z III tysiąclecia p.n.e. (Egipt, Chiny). Jedną z najstarszych znanych z wykopalisk była Biblioteka Assurbanipala w Niniwie z VII w. p.n.e. (wtedy Mezopotamia, obecnie teren Iraku). 

 


Godziny pracy biblioteki szkolnej : 


poniedziałek - 8.00 - 14.00

wtorek -  8.00 - 14.00

środa - 8.00 - 11.30

czwartek  - 8.00 - 14.00

piątek - 9.00 - 14.00Stan czytelnictwa w naszej szkole

rok szkolny 2017/2018

 

KLASA
IX
 X 
 XI
 XII
 I 
II
III
 IV
 V 
  VI
RAZEM
 1a 
-  -  -                
1b
 - -  -                
1c
 -  - -                
 2a
 27  33  22                
 3a
 30  22 8                
 3b
6 16 17                
 3c
46  33  31                
3d
 28 9    5                
4a
10 13 5                
4b
 12  7  11                
4c
 12  9     4                
4d
 9  9  10                
RAZEM
 180  151  113                

 

 AKTUALNOŚCI 

Rok szkolny2017/2018

MIĘDZYNARODOWE ŚWIĘTOWANIE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

 

Od 18 lat na całym świecie październik obchodzony jest jako Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. W związku z tym przez cały miesiąc w bibliotece szkolnej były organizowane ciekawe zajęcia i konkursy dla uczniów klas V – VII oraz II i III klas gimnazjalnych. Dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszył się „Konkurs na zakładkę do książki.” Wpłynęło 65 prac. Laureatami konkursu w kategorii szkoła podstawowa zostali:  Karol Gröbner – I  miejsce, Joanna Woźniak – II  miejsce, Agnieszka Bocheń – III miejsce. Wyróżnienie przyznano Beniaminowi Przeczek. W kategorii gimnazjum nagrody przyznano: Wiktorii Kwiotek – I miejsce, Natalii Matysek – II miejsce, Julii Pawlus – III miejsce oraz dwa wyróżnienia: Milenie Kawalec oraz Szymonowi Baran.  Te artystycznie wykonane dzieła sztuki powstawały pod kierunkiem mgr Janiny Siwakowskiej oraz mgr Patrycji Słupik i są zaprezentowane w bibliotece szkolnej. Wyłoniono również laureatkę konkursu – „Zostań poliglotą!” Ten zaszczytny tytuł otrzymała: Martyna Bogdała z klasy VII c. Słowo „biblioteka” napisała aż w 48 językach. Ponadto w klasach V-VII odbyły się lekcje biblioteczne połączone z warsztatami - Poznaję bibliotekę. Przerwy międzylekcyjne zaś upływały z książkami Alfreda Szklarskiego  – „Tajemnicza wyprawa Tomka” i „ Tomek w krainie kangurów”, czytanymi we fragmentach. Ogłoszono również akcję bookcrossing – uwolnij książkę ! która jest  kontynuowana. Wszystkim uczniom dziękujemy za aktywne włączenie się w świętowanie. Laureatom gratulujemy sukcesów!   Szczególne podziękowania kierujemy do mgr Iwony Mliczek nauczyciela bibliotekarza za zorganizowanie bibliotecznego święta i moc atrakcji.

img20171129wa0000jpg [300x169]

ZOSTAŃ MISTRZEM PIĘKNEGO CZYTANIA

26 października odbył się konkurs "Zostan mistrzem pięknego czytania", w którym wzięli udział uczniowie klas 1 - 4 wyłonieni w drodze eliminacji klasowych. Wszyscy świetnie się spisali, mimo, że teksty  zawierały sporo zawiłości językowych.Oto nasi mistrzowie pięknego czytania:

KLASY I - DOMINIK PSZCZOŁA

KLASA II - WIKTOR PALIAN

KLASY  III - MATEUSZ NAJA

KLASY  IV - KAROLINA WÓJCIK