Biblioteka

   MOTTO NASZEJ BIBLIOTEKI: 


Bez porządnej biblioteki w porządnej szkole

porządnie uczyć się nie da 

           Jadwiga Andrzejewska
Bibliotekę prowadzą nauczyciele bibliotekarze:

Urszula Kałuska i Agata Pniok - ul. ks. Knosały 16

Iwona Mliczek - ul. Krzywa 18REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 

 

Warunki korzystania z biblioteki

 

 1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie.
 2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory od września do czerwca.
 3. Z końcem roku szkolnego wszystkie książki powinny być zwrócone do biblioteki.
 4. W przypadkach uzasadnionych biblioteka może żądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.
 5. Otwarta jest w każdy dzień tygodnia od godz. 800 do 1400.
 6. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

 

Wypożyczanie książek

 

 1. Czytelnik wypożycza książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres dwóch tygodni.
 3. Jeżeli czytelnik nie przeczyta książki, może przed upływem terminu zwrotu przedłużyć go.
 4. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu książki.

 

Poszanowanie książek

 

 1. Czytelnik przechowuje wypożyczone książki w okładce.
 2. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną książkę lub przynieść inną w zamian.
 3. Książka jest najlepszym przyjacielem, toteż należy ją szanować (nie niszczyć, nie wyrywać kartek, nie zaginać rogów, nie pisać w niej).

 

Zachowanie się w bibliotece

 

 1. W bibliotece należy mówić cicho, tak aby nie przeszkadzać innym czytelnikom.
 2. Przeczytane czasopisma należy odłożyć na ich miejsce.
 3. Należy zasunąć za sobą krzesełka i nie trzaskać drzwiami.
 4. Należy pamiętać o zwrotach grzecznościowych przy wejściu i wyjściu z biblioteki.

 

 

Zasady posługiwania  się technologią informacyjną

 

1. Uczeń może skorzystać z komputera w obecności nauczyciela.

2. Równocześnie z komputera mogą korzystać dwie osoby.

3. Z komputera korzystamy przed lub po lekcjach oraz na dwóch dużych

    przerwach.

4. Z komputera korzystamy w uzasadnionych sytuacjach, tzn. gdy np.

    potrzebujemy przygotować jakieś materiały, pomoce na lekcje.

5. Zabrania się grania w gry komputerowe  i  korzystania z portali

    społecznościowych.

 

Biblioteka, w celu rozwijania i rozbudzania potrzeb czytelniczych oraz uczestnictwa w życiu kulturalnym współpracuje z:

 

1. Uczniami,

2. Rodzicami,

3. Nauczycielami,

4. Innymi bibliotekami : biblioteką miejską w Radzionkowie, biblioteką

    miejską w Tarnowskich Górach, biblioteką Ośrodka Wychowawczego

   w Radzionkowie, bibliotekami sąsiednich szkół.
CO OZNACZA SŁOWO BIBLIOTEKA?

Słowo pochodzi od greckiego bibliotheke (gdzie biblion albo biblos to księga, a theke - składnica) i oznacza zbiór książek oraz innych materiałów źródłowych. Biblioteka to instytucja społeczna, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne oraz informuje o materiałach bibliotecznych swoich i obcych. Najwcześniejsze informacje o bibliotekach mamy już z III tysiąclecia p.n.e. (Egipt, Chiny). Jedną z najstarszych znanych z wykopalisk była Biblioteka Assurbanipala w Niniwie z VII w. p.n.e. (wtedy Mezopotamia, obecnie teren Iraku). 

 


Godziny pracy biblioteki szkolnej (ul. Knosały 16):


poniedziałek - 7.40 - 14.40

wtorek - 7.40 - 9.40 i 10.45 - 14.30

środa - 7.45 - 13.45

czwartek  - 7.50 - 14.20

piątek - 8.00-10.45 i 11.30 - 12.30


 

 

 

KLASA
 IX
 X 
  XI
 XII
 I 
 II
 III
 IV
 V 
  VI
RAZEM
1a 
-      -     33      17          5     5          
 1b
 -      -     40        15      17    13          
 1c
 -      -        42      34      23    33          
 2a
14  15      13      17      19     6          
 2b
26       9      12      19     2          
 2c
 9 24       30      17      13      8          
 3a

23

 

20       11      10      14     11          
 3b
 12  13      13       7       8     21          
 3c
24   12      27      20      22     14          
 4a
 23  6      26      14       7     22          
RAZEM
 114  116     244     164     147    135          

 

SZKOLNE PRZYGODY GANGU SŁODZIAKÓW - akcja czytelnicza.


W związku z obchodzonym w październiku miesiącem bibliotek szkolnych uczniowie klas 1 - 3 wzięli udział w akcji czytelniczej. Polegała ona na tym, że codziennie przez 10 minut dzieci czytały samodzielnie  lub z rodzicami dowolny tekst i w nagrodę otrzymywały specjalną naklejkę. Wśród dzieci, które zebrały 21 naklejek zostały rozlosowane maskotki "Słodziaki". Wszystkim dzieciom, które wzięły udział w akcji serdecznie gratuluję! Dziękuję za pomoc rodzicom i wychowawcom oraz sieci sklepów "Biedronka" za ufundowanie nagród!


                                                                                                                                              

                  ZOSTAŃ MISTRZEM PIĘKNEGO CZYTANIA   

                                          

W poniedziałek, 28 października w bibliotece szkolnej odbył się konkurs czytelniczy dla uczniów klas 1 - 4 „Zostań mistrzem pięknego czytania”. Uczniowie wyłonieni w drodze eliminacji klasowych mieli za zadanie przeczytać wylosowany tekst, który zawierał rożne zawiłości językowe. Wszyscy uczestnicy konkursu poradzili sobie świetnie, ale nagrodzeni zostali najlepsi z najlepszych. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

 

 MISTRZOWIE PIĘKNEGO CZYTANIA:

Kacper z klasy 1c

Alicja z klasy 2b

  Dominik z klasy 3b


 WICEMISTRZOWIE PIĘKNEGO CZYTANIA:

Zosia z klasy 1b

Stasiu z klasy 2c

Szymon z klasy 3a


 WYRÓŻNIENIA OTRZYMALI:

Jakub z klasy 1b

 Kacper z klasy 2b

Emilia z klasy 3a                                                                                                                                                 

PASOWANIE NA CZYTELNIKA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH


21 i 22 listopada uczniowie klas pierwszych zostali pasowani na czytelników szkolnej biblioteki. Zapoznali się z regulaminem biblioteki oraz z zasadami wypożyczania książek. Po uroczystym ślubowaniu wypożyczyli swoją pierwszą książkę. Życzymy wielu miłych chwil z książką i zachęcamy do częstego odwiedzania biblioteki szkolnej.