Biblioteka

  MOTTO NASZEJ BIBLIOTEKI: 


Bez porządnej biblioteki w porządnej szkole

porządnie uczyć się nie da 

           Jadwiga Andrzejewska
Bibliotekę prowadzą nauczyciele bibliotekarze:

Urszula Kałuska - ul. ks. Knosały 16

Iwona Mliczek - ul. Krzywa 18REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 

 

Warunki korzystania z biblioteki

 

 1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie.
 2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory od września do czerwca.
 3. Z końcem roku szkolnego wszystkie książki powinny być zwrócone do biblioteki.
 4. W przypadkach uzasadnionych biblioteka może żądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.
 5. Otwarta jest w każdy dzień tygodnia od godz. 800 do 1400.
 6. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

 

Wypożyczanie książek

 

 1. Czytelnik wypożycza książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres dwóch tygodni.
 3. Jeżeli czytelnik nie przeczyta książki, może przed upływem terminu zwrotu przedłużyć go.
 4. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu książki.

 

Poszanowanie książek

 

 1. Czytelnik przechowuje wypożyczone książki w okładce.
 2. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną książkę lub przynieść inną w zamian.
 3. Książka jest najlepszym przyjacielem, toteż należy ją szanować (nie niszczyć, nie wyrywać kartek, nie zaginać rogów, nie pisać w niej).

 

Zachowanie się w bibliotece

 

 1. W bibliotece należy mówić cicho, tak aby nie przeszkadzać innym czytelnikom.
 2. Przeczytane czasopisma należy odłożyć na ich miejsce.
 3. Należy zasunąć za sobą krzesełka i nie trzaskać drzwiami.
 4. Należy pamiętać o zwrotach grzecznościowych przy wejściu i wyjściu z biblioteki.

 

 

Zasady posługiwania  się technologią informacyjną

 

1. Uczeń może skorzystać z komputera w obecności nauczyciela.

2. Równocześnie z komputera mogą korzystać dwie osoby.

3. Z komputera korzystamy przed lub po lekcjach oraz na dwóch dużych

    przerwach.

4. Z komputera korzystamy w uzasadnionych sytuacjach, tzn. gdy np.

    potrzebujemy przygotować jakieś materiały, pomoce na lekcje.

5. Zabrania się grania w gry komputerowe  i  korzystania z portali

    społecznościowych.

 

Biblioteka, w celu rozwijania i rozbudzania potrzeb czytelniczych oraz uczestnictwa w życiu kulturalnym współpracuje z:

 

1. Uczniami,

2. Rodzicami,

3. Nauczycielami,

4. Innymi bibliotekami : biblioteką miejską w Radzionkowie, biblioteką

    miejską w Tarnowskich Górach, biblioteką Ośrodka Wychowawczego

   w Radzionkowie, bibliotekami sąsiednich szkół.
CO OZNACZA SŁOWO BIBLIOTEKA?

Słowo pochodzi od greckiego bibliotheke (gdzie biblion albo biblos to księga, a theke - składnica) i oznacza zbiór książek oraz innych materiałów źródłowych. Biblioteka to instytucja społeczna, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne oraz informuje o materiałach bibliotecznych swoich i obcych. Najwcześniejsze informacje o bibliotekach mamy już z III tysiąclecia p.n.e. (Egipt, Chiny). Jedną z najstarszych znanych z wykopalisk była Biblioteka Assurbanipala w Niniwie z VII w. p.n.e. (wtedy Mezopotamia, obecnie teren Iraku). 

 


Godziny pracy biblioteki szkolnej : 


poniedziałek - 7.45- 8.45, 9.40 - 14.40

wtorek -  7.45 - 13.45

środa - 8.45 - 14.45

czwartek  - 7.45 - 14.45

piątek - 8.45 - 13.45


 

 

 

KLASA
IX
 X 
 XI
 XII
 I 
II
III
 IV
 V 
  VI
RAZEM
1a 
-      -       -       -      38      11     13       8      
 1b
 -      -       -       -      46      11     10      20      
 1c
 -      -          -       -     32       7       8       6      
 2a
 31  34     25     11     29      11      11      15      
 2b
 25  14     17     19     23       3       3       2      
 2c
 16  24     10         9     17       9      10       1      
 3a
 27  9     27      3      6      15       2       1      
 4a
 8  13     11      1      9       3       7       1      
 4b
 13  19      6      7      7       6      15       7      
 4c
 29  58     36      5      30      12      32      16      
 4d
 8  5     10      5         7       2       5       1      
RAZEM
 157  176     142     60     244      90     116      78      

 

SZKOLNE PRZYGODY GANGU SŁODZIAKÓW - akcja czytelnicza.

W związku z obchodzonym w październiku miesiącem bibliotek szkolnych uczniowie klas 1 - 3 wzięli udział w akcji czytelniczej. Polegała ona na tym, że codziennie przez 10 minut dzieci czytały samodzielnie  lub z rodzicami dowolny tekst i w nagrodę otrzymywały specjalną naklejkę. Wśród dzieci, które zebrały 21 naklejek zostały rozlosowane maskotki "Słodziaki". Wszystkim dzieciom, które wzięły udział w akcji serdecznie gratuluję! Dziękuję za pomoc rodzicom i wychowawcom oraz sieci sklepów "Biedronka" za ufundowanie nagród!

Urszula Kałuska

                                                                                                                                               

                                               ZOSTAŃ MISTRZEM PIĘKNEGO CZYTANIA                                              

W czwartek, 8 listopada w bibliotece szkolnej odbył się konkurs czytelniczy dla uczniów klas 1 - 4 „Zostań mistrzem pięknego czytania”. Uczniowie wyłonieni w drodze eliminacji klasowych mieli za zadanie przeczytać wylosowany tekst, który zawierał rożne zawiłości językowe. Wszyscy uczestnicy konkursu poradzili sobie świetnie, ale nagrodzeni zostali najlepsi z najlepszych. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

 

 MISTRZOWIE PIĘKNEGO CZYTANIA:

 Julia Slotosz z klasy 1a

Dominik Pszczoła z klasy 2b

 Wiktor Palian z klasy 3a

Emilia Nolewajka z klasy 4c

 

WICEMISTRZOWIE PIĘKNEGO CZYTANIA:

 Alicja Dąbrowska z klasy 1b

 Amelia Pakuła z klasy 2b

 Mateusz Lotz z klasy 3a

 Maria Flak z klasy 4d

 

WYRÓŻNIENIA OTRZYMALI:

 Stanisław Piotrowski z klasy 1c

 Jakub Wrodarczyk z klasy 2a

 Maja Michalik z klasy 4b


                                                                                                                                                  Urszula Kałuska


PASOWANIE NA CZYTELNIKA

 

14 i 15 stycznia odbyło się pasowanie pierwszaków na czytelników szkolnej biblioteki. Uczniowie zostali zapoznani z regulaminem biblioteki i z zasadami wypożyczania książek. Złożyli ślubowanie, że będą książki czytać i  szanować, a obowiązki czytelnika traktować z wielką powagą. Cieszymy się, że biblioteka wzbogaciła się o kilkudziesięciu nowych czytelników.

                                                                                                                                                  Urszula Kałuska


KONKURS RECYTATORSKI KLAS I - III

                                                                                                                      

29 stycznia w bibliotece szkolnej odbył się konkurs recytatorski dla uczniów klas I - III. Dzieci zaprezentowały się wspaniale recytując wesołe i ciekawe wiersze polskich poetów. Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!


                                                                                                                                                  Urszula Kałuska