Rada Rodziców

 

 SKŁAD RADY RODZICÓW

 

 

przewodnicząca Rady Rodziców: Jolanta Sorn

 

wiceprzewodnicząca Rady Rodziców: Łukasz Jany

 

skarbnik Rady Rodziców: Izabela Misiak - Grabińska

 

sekretarz Rady Rodziców: Tatiana Choroba - Niesłony


Komisja Rewizyjna Rady Rodziców

1) Beata Stankiewicz

2) Małgorzata Wierszyłło

3) Krzysztof WojtasikRada Rodziców składa podziękowania Rodzicom uczniów za współpracę w roku szkolnym 2018/2019. W ubiegłum roku Rada starała się zrealizować najważniejsze zgłoszone Radzie zadania, a środnki funduszu spożytkować na przedstawione i zaakceptowane przez Państwa przedstawicieli przedsięwzięcia, których szczegółowy wykaz podajemy do wiadomości.

Na zebraniu w dniu 30 sierpnia 2019 r.Rada ustaliła wysokość składki na fundusz Rady Rodziców w wysokości 50 zł za jednego ucznia. Mając na uwadze dobrowolność składki Rada chce podkreślić, że każda kwota jaką Państwo zadeklarujecie i wpłacicie w roku szkolnym, a nawet w ratach, będzie istotnym wkładem i zostanie spożytkowana na cele statutowe, dla uczniów szkoły.


Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców


 

Prosimy o dokonywanie wpłat na radę rodziców w wysokości:


Konto Rady Rodziców:

Bank Pocztowy S.A.

92 1320 1465 7550 0706 2000 0001


w tytule proszę wpisać: Imię i Nazwisko ucznia i klasę

 

 

 


 

Regulamin Rady Rodziców