Rada Rodziców

 

 NR konta Rady Rodziców

BOŚ BANK o/Katowice

40 1540 1128 2112 0004 4164 0001SKŁAD RADY RODZICÓW w roku szkolnym 2020/2021

 

 

przewodnicząca Rady Rodziców: Jolanta Sorn

 

wiceprzewodnicząca Rady Rodziców: Łukasz Jany

 

skarbnik Rady Rodziców: Izabela Misiak - Grabińska

 

sekretarz Rady Rodziców: Tatiana Choroba - Niesłony


Komisja Rewizyjna Rady Rodziców

1) Beata Stankiewicz

2) Anna Woźnica

3) Anna Mitas


Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców rok szkolny 2019/2020


Regulamin Rady Rodziców