Zajęcia pozalekcyjne

Oferta dodatkowych zajęć skierowanych

dla uczniów klas I-IV uczących się

w Szkole Podstawowej nr 1 przy ulicy Knosały 16


Rodzaj zajęć
Nauczyciel prowadzący zajęcia
Termin
dzień tygodnia, godz. lekcyjna
Gry izabawy  sportowe w  ramach 4 godziny wychowania fizycznego dla klas  IV
Łukawska  Bożena Czwartki, wg planu, HALA MOSiR 
Zajęcia  świetlicowe
Brenza Agnieszka wg harmonogramu pracy świetlicy
Kółko z języka  angielskiego
Atamaniuk Iwona czwartek, lekcja 7, sala 9
zajęcia wyrównawcze dla uczniów klasy III d
Łysik Ilona Czwartek, lekcja 6, sala 11
Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klasy III a
Mania Joanna Wtorek, lekcja 5, sala 1
Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klasy I a
Łepkowska Iwona Czwartek, lekcja 1, biblioteka szkolna
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Domańska Grażyna
 Poniedziałek, 1 lekcja- klasy I b, II a

6 lekcja klasy III
7 lekcja klasy IV
Czwartek, lekcja 1, klasy I c,I a

Kółko teatralno-plastyczne dla klasy III c
Truchlewska Adela
Wtorek, lekcja 6, sala 30
Zajęcia muzyczne-chór
Kotulska Anna
Poniedziałek, lekcja 7, sala 30
Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klasy III b
Wtorek, lekcja 1, biblioteka szkolna
Kaleja Sylwia
Zajęcia na basenie dla klasy I c
Sowiźrał Grażyna
 
 Czwartek, lekcja 1 i 2, Aqua Park Tarnowskie Góry
Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klasy III c
Środa, lekcja 1, biblioteka szkolna Kałuska Urszula
Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klasy II a
Rosłaniec Monika
 Piątek, lekcja 2, biblioteka szkolna