O szkole

"JEDYNKA" - szkoła z tradycjami

HISTORIA

 

Początki szkolnictwa w Radzionkowie sięgają roku 1783. Rozwój Radzionkowa i przyrostu ludności spowodowała potrzebę wybudowania nowych szkół. Jesienią 1911 roku (jak podaje kronika szkolna z tamtych lat) rozpoczęto budowę gmachu szkolnego przy ulicy Tarnogórskiej na zabezpieczonym gruncie naprzeciw dworu. „Radzionków może się obecnie poszczycić tak pięknym pałacem szkolnym. Wybudowany został gmach szkolny, jakiego w dalekiej okolicy nawet podobnego nie ma i to dzięki staraniom i ofiarności ówczesnego zarządu szkolnego oraz przedstawicielstwa gminnego, jak również dzięki wielkiemu poparciu królewskiego rządu.” 29 sierpnia 1912 roku nastąpiło poświecenie szkoły. 6 września 1912 roku wprowadzono się do nowej szkoły. Pierwszym kierownikiem szkoły został Józef Alich.
Jak czytamy w pierwsza kronice szkolnej prowadzonej w języku niemieckim od 9 maja 1887 roku do 30 czerwca 1913 roku (ona to zachowała się do dzisiaj), druga część kroniki szkolnej z czasów niemieckich zaginęła, a kronika polska prowadzona od czasu powstania szkoły polskiej do 1 września 1939 roku została zniszczona przez hitlerowskiego okupanta.


Kolejnymi kierownikami szkoły byli:
Trembaczowski Szczepan 1919-1923
Kaniut 1923-1933
Duda Edmund 1933 – 1939
Lata okupacji  1939- 1945

53.jpg [300x225]

Jak czytamy w kronice szkolnej z roku 1945 pisaną przez ówczesnego kierownika szkoły Maksymiliana Grześk. To on 9 lutego 1945 roku zajął się organizowaniem szkolnictwa na terenie Radzionkowa.
19 lutego 1945 roku (jak czytamy w kronice) „młodzież szkolna o godzinie 8:00 wyruszyła pochodem z boiska szkolnego na mszę...Po mszy świętej młodzież szkolna udała się nie do szkoły lecz do swoich domów z powodu braku wody, na skutek uszkodzenia wieży ciśnień podczas działań wojennych nie można było uruchomić centralnego ogrzewania tutejszej szkoły. 22 lutego 1945 roku zebrała się młodzież w ogrzewanej szkole.” Pierwszymi nauczycielami powojennej szkole zostali:
1. Grześk Maksymilian – kierownik szkoły 1945 - 1946
2. Andersowa Jadwiga
3. Jurczyk Eugieniusz
4. Morawiec Ludwik
5. Kobier Alfons
6. Wrodarczykówna Maria
7. Szwymer Zygmunt
8. Pawełczykówna Weronika
Od 1 września 1946 roku powierzono kierowanie szkołą  Leonowi Pirożek
Od 1września 1949 do 19 maja 1951 Pirożek Ludmiła
15 maja 1951 do 1970 roku Pyka Ludwik
od 1970 do 1976- Winder Rozalia
1976 do 1978 roku Baczkowicz Franciszek
1978 do 1990 Łuczak Bożena
1990 do 1999 Hanzel Józef
1999 do 2007 Roman Zdzisław
2007 do 2017 Łukawska Bożena
2017 do nadal Marek Napieraj
Znaczącym dla rozwoju szkoły był rok szkolny 1960/61 kiedy to Szkoła została przekazana nowa sala gimnastyczna. W roku szkolnym 1980/81 ( 5 maja 1881) odbyła się uroczystość wręczenia szkole sztandaru.
Podczas przyłączenia Radzionkowa do Bytomia szkole nadano numer 11, po odłączeniu  się Radzionkowa w 1999 r.wróciła do nr 1.

DZISIAJ

 

"Jedynka" jest szkołą z tradycjami, w jej murach wykształciło się kilka pokoleń Radzionkowian.
Korzystając z wieloletnich doświadzeń, staramy się dokładać wszelkich starań, aby uczniowie naszej szkoły wspominali ją jak najlepiej i by była ona dla nich "bramą" do dalszego kształcenia.


9.jpg [300x450]


Nasza szkoła oferuje:

* przyjazną rodzinną atmosferę
* kadrę nauczycielską o wysokich kwalifikacjach skierowaną na rozwój ucznia
* indywidualizację procesu kształcenia - pracę z uczniem zdolnym oraz wyrównywanie braków edukacyjnych
* motywowanie i przygotowanie uczniów do udziału w różnorodnych konkursach - osiąganie w nich czołowych miejsc
* rozwijanie zainteresowań uczniów na nieodpłatnych zajęciach pozalekcyjnych
* udział w ciekawych imprezach organizowanych na terenie szkoły i poza nią
*system monitoringu zapewniający uczniom bezpieczeństwo na terenie szkoły
* profilaktykę o raz ochronę przed przemocą, agresją i uzależnieniami

* włączenie rodziców w życie szkoły

 

                     10.jpg [300x450]11.jpg [300x450]

 A ponadto:
* pracownię komputerową z dostępem do Internetu
* sale lekcyjne z tablicami interaktywnymi
* bibliotekę
* świetlicę i stołówkę
* gabinet medyczny
* sklepik

* salę gimnastyczną

8.jpg [600x400]