Egzamin ósmoklasisty

Harmonogram egzaminów w 2020 r.


 Dostosowania egzaminu ósmoklasisty w 2020 r.


Materiały i przybory pomocnicze w 2020 r.


Sposób organizacji  i przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty
w roku szkolnym 2019/2020


Załącznik 3a (doc)
(Deklaracja dotycząca wyboru języka obcego nowożytnego)

Załącznik 3a (pdf)

(Deklaracja dotycząca wyboru języka obcego nowożytnego)


Załącznik 4b (doc)

Informacja o sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb i możliwości zdającego

Załącznik 4b (pdf)

Informacja o sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb i możliwości zdającego