Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119 s.1) informuję że:

  1. Administratorem danych jest Marek Napieraj – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radzionkowie.
  2. Inspektorem ochrony danych jest Adam Adamczyk (Kontakt: email inspektor1@odocn.pl)
  3. Celem jest przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze
  4. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji celów i zadań ciążących na administratorze.
  5. Posiadacie Państwo prawo do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia.
  6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.