ZDALNE NAUCZANIE

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ


Informacja dotycząca  działań podjętych  w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza  w związku z bezpośrednimi zajęciami, rewalidacjami  oraz  konsultacjami dla uczniów prowadzonymi na terenie placówki


Zarządzenie  nr 11 / 2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radzionkowie z dnia 20 maja 2020r.   w sprawie  wprowadzenia   PROCEDUR dla rodziców, uczniów i nauczycieli  w związku z prowadzonymi bezpośrednio na terenie szkoły zajęciami rewalidacyjnymi oraz konsultacjami dla uczniów klas VIII i uczniów klas IV - VII   zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN  dla szkół podstawowych


Zarządzenie nr 9 / 2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radzionkowie z dnia 15 maja 2020r.  w sprawie  wprowadzenia   PROCEDUR dla rodziców, uczniów i nauczycieli  w związku z przywróceniem zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I - III  od dnia 25 maja 2020  zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN  dla szkół podstawowych


Zarządzenie nr 6 / 2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie działań podjętych przez Szkole Podstawową nr 1 Adama Mickiewicza w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowaniaAktualne obowiązujący harmonogram zadań dla poszczególnych klas, wysyłania materiałów i konsultacji ucznia lub rodzica z nauczycielem prowadzącym zajęcia


Zasady BHP


Porady szkolnego Inspektora RODO


Dobre praktyki pomagające zachować bezpieczeństwo danych podczas lekcji on-line


Zalecenia portalu LIBRUS


Dodatkowe materiały szkolnych pedagogów oraz szkolnego psychologa i logopedy dla uczniów i rodziców

 

LEKCJE Z TVP


Informacja o aplikacji Google Classroom


Elektroniczne wersje podręczników i materiałów dydaktycznych wydawców edukacyjnych zrzeszonych w Polskiej Izbie Książki