Kadra

mgr Marek Napieraj

Funkcja: Dyrekcja, Nauczyciel

Dyrektor szkoły, nauczyciel matematyki

mgr Iwona Atamaniuk

Funkcja: Dyrekcja, Nauczyciel

Wicedyrektor (ul.Knosały 16), Nauczyciel języka angielskiego

mgr Beata Duch

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

Wicedyrektor (ul. Krzywa 18), nauczyciel historii

Dariusz Dróżdż

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel zajęć komputerowych i technicznych

Urszula Kałuska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Bibliotekarz, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

Bożena Łukawska

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel wychowania fizycznego

Kornelia Karwat

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel historii

Joanna Leciej

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel matematyki

Iwona Łepkowska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Dominik Miś

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel wychowania fizycznego

Anna Pawnuk

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Ilona Łysik

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Ewa Żurakowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel przyrody

Grażyna Sowiźrał

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Joanna Mania

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Ewelina Taul

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Krzysztof Nocoń

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel języka polskiego

Anna Kotulska

Funkcja: Nauczyciel

Wychowawca świetlicy nauczyciel muzyki

Iwona Policht

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel języka angielskiego

Adela Truchlewska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel plastyki i edukacji wczesnoszkolnej

Monika Rosłaniec

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Beata Gontarz

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel wychowania fizycznego

Agata Pniok

Funkcja: Nauczyciel

Sylwia Kaleja

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Agnieszka Brenza

Funkcja: Wychowawca

Wychowawca świetlicy

Paulina Patyńska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel wspomagający

Klaudia Kuczyńska

Funkcja: Wychowawca

nauczyciel wspomagający

Katarzyna Łepkowska

Funkcja: Psycholog

Psycholog szkolny, świetlica szkolna

Grażyna Ślosarczyk

Funkcja: Nauczyciel

Joanna Bojczyk

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Paulina Patyńska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Katarzyna Markusik

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Janina Heczko-Sapota

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Marta Kuźbińska

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel wspomagający

siostra Krystiana

Funkcja: Nauczyciel

Sylwia Piekarczyk

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Aleksandra Pachulska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Joanna Bojczyk

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Danuta Mikina

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Izabela Lędźwa

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Joanna Krakowiak

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Danuta Cichoń

Funkcja: Pedagog, Nauczyciel, Wychowawca

Barbara Kica

Funkcja: Nauczyciel

Ewelina Dehn

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel wspomagający

Monika Dyszy

Funkcja: Logopeda

Monika Grzemba

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel wspomagający

Mateusz Kozielski

Funkcja: Nauczyciel

Krystyna Krzyszpin

Funkcja: Nauczyciel

zajęcia Edukacja dla bezpieczeństwa

Iwona Mliczek

Funkcja: Bibliotekarz, Nauczyciel

Janina Siwakowska

Funkcja: Nauczyciel

Patrycja Słupik

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel, Pedagog

Jolanta Stanisz

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel Doradztwo zawodowe

Leszek Suder

Funkcja: Nauczyciel

Mirosława Wojtas

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Bogusława Klimczok

Funkcja: Nauczyciel

Aldona Socha

Funkcja: Nauczyciel

Urszula Wiśniowska

Funkcja: Nauczyciel

Jacek Nowak

Funkcja: Nauczyciel

Iwona Mliczek

Funkcja: Nauczyciel, Bibliotekarz

Janina Heczko - Sapota

Funkcja: Nauczyciel

Katarzyna Markusik

Funkcja: Nauczyciel

Zbigniew Gut

Funkcja: Nauczyciel

Ryszard Musialik

Funkcja: Nauczyciel

Agnieszka Broncel

Funkcja: Nauczyciel

Maria Kielar - Czapla

Funkcja: Nauczyciel