Kadra

mgr Marek Napieraj

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

Dyrektor szkoły, nauczyciel matematyki

mgr Iwona Atamaniuk

Funkcja: Dyrekcja, Nauczyciel

Wicedyrektor (ul.Knosały 16), Nauczyciel języka angielskiego

mgr Beata Duch

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

Wicedyrektor (ul. Krzywa 18), nauczyciel historii

Grażyna Domańska

Funkcja: Pedagog

Pedagog szkolny

Dariusz Dróżdż

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel zajęć komputerowych i technicznych

Urszula Kałuska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Bibliotekarz, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

Bożena Łukawska

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel wychowania fizycznego

Kornelia Karwat

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel historii

Joanna Leciej

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel matematyki

Iwona Łepkowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Dominik Miś

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel wychowania fizycznego

Anna Pawnuk

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Ilona Łysik

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Ewa Żurakowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel przyrody

Grażyna Sowiźrał

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Joanna Mania

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Ewelina Taul

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Krzysztof Nocoń

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel języka polskiego

Anna Kotulska

Funkcja: Nauczyciel

Wychowawca świetlicy nauczyciel muzyki

Iwona Policht

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel języka angielskiego

Adela Truchlewska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel plastyki i edukacji wczesnoszkolnej

Monika Rosłaniec

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Beata Gontarz

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel wychowania fizycznego

Agata Pniok

Funkcja: Nauczyciel

Sylwia Kaleja

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Agnieszka Brenza

Funkcja: Wychowawca

Wychowawca świetlicy

Paulina Patyńska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel wspomagający

Małgorzata Żurawska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel religii

Klaudia Kuczyńska

Funkcja: Wychowawca

nauczyciel wspomagający

Katarzyna Łepkowska

Funkcja: Psycholog

Psycholog szkolny, świetlica szkolna

Grażyna Ślosarczyk

Funkcja: Nauczyciel

Joanna Bojczyk

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Paulina Patyńska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Katarzyna Markusik

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Janina Heczko-Sapota

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Marta Kuźbińska

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel wspomagający

siostra Krystiana

Funkcja: Nauczyciel

Sylwia Piekarczyk

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Aleksandra Pachulska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Joanna Bojczyk

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Danuta Mikina

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Izabela Lędźwa

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Joanna Krakowiak

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Danuta Cichoń

Funkcja: Pedagog, Wychowawca, Nauczyciel

Agnieszka Jochlik

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Barbara Kica

Funkcja: Nauczyciel

Ewelina Dehn

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel wspomagający

Monika Dyszy

Funkcja: Logopeda

Monika Grzemba

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel wspomagający

Mateusz Kozielski

Funkcja: Nauczyciel

Krystyna Krzyszpin

Funkcja: Nauczyciel

zajęcia Edukacja dla bezpieczeństwa

Anna Schipp

Funkcja: Nauczyciel

Iwona Mliczek

Funkcja: Bibliotekarz, Nauczyciel

Katarzyna Orawczak - Gwóźdź

Funkcja: Psycholog

Janina Siwakowska

Funkcja: Nauczyciel

Bogumiła Słupik

Funkcja: Nauczyciel

Patrycja Słupik

Funkcja: Nauczyciel, Pedagog

Jolanta Stanisz

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel Doradztwo zawodowe

Leszek Suder

Funkcja: Nauczyciel

Mirosława Wojtas

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Bogusława Klimczok

Funkcja: Nauczyciel

urlop dla poratowania zdrowia

Aldona Socha

Funkcja: Nauczyciel

urlop dla poratowania zdrowia

Urszula Wiśniowska

Funkcja: Nauczyciel

urlop dla poratowania zdrowia