Kadra

mgr Marek Napieraj

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

Dyrektor szkoły, nauczyciel matematyki

mgr Iwona Atamaniuk

Funkcja: Dyrekcja, Nauczyciel

Wicedyrektor (ul.Knosały 16), Nauczyciel języka angielskiego

mgr Beata Duch

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

Wicedyrektor (ul. Krzywa 18), nauczyciel historii

Dariusz Dróżdż

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel informatyki

Urszula Kałuska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Bibliotekarz, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

Kornelia Karwat

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel historii

Joanna Leciej

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel matematyki

Iwona Łepkowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Dominik Miś

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel wychowania fizycznego

Anna Pawnuk

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Ilona Łysik

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Ewa Żurakowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel przyrody

Grażyna Sowiźrał

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Joanna Mania

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Ewelina Taul

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Krzysztof Nocoń

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel języka polskiego

Anna Kotulska

Funkcja: Nauczyciel

Wychowawca świetlicy nauczyciel muzyki

Iwona Policht

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel języka angielskiego

Adela Truchlewska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel plastyki i edukacji wczesnoszkolnej

Monika Rosłaniec

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Beata Gontarz

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel wychowania fizycznego

Agata Pniok

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel j. polskiego

Sylwia Kaleja

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Agnieszka Brenza

Funkcja: Wychowawca

Wychowawca świetlicy

Paulina Patyńska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel wspomagający

Klaudia Kuczyńska

Funkcja: Wychowawca

nauczyciel wspomagający

Katarzyna Łepkowska

Funkcja: Psycholog

Psycholog szkolny, świetlica szkolna

Grażyna Ślosarczyk

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel j. polskiego

Joanna Bojczyk

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel j. polskiego

Marta Kuźbińska

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel wspomagający

siostra Krystiana

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel religii

Sylwia Piekarczyk

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel j. angielskiego

Aleksandra Pachulska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel j. polskiego

Danuta Mikina

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel matematyki

Izabela Leńdźwa

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel geografii i przyrody

Danuta Cichoń

Funkcja: Nauczyciel, Pedagog, Wychowawca

Barbara Kica

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel chemii

Ewelina Dehn

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel wspomagający

Monika Dyszy

Funkcja: Logopeda

Monika Grzemba

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel wspomagający

Iwona Mliczek

Funkcja: Nauczyciel, Bibliotekarz

Janina Siwakowska

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel matematyki i techniki

Patrycja Słupik

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca, Pedagog

Jolanta Stanisz

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel Doradztwo zawodowe

Leszek Suder

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel wychowania fizycznego

Mirosława Wojtas

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel j. niemieckiego

Bogusława Klimczok

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel j. polskiego

Aldona Socha

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel chemii i informatyki

Urszula Wiśniowska

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel geografii

Jacek Nowak

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel wychowania fizycznego

Iwona Mliczek

Funkcja: Nauczyciel, Bibliotekarz

Janina Heczko - Sapota

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel biologii

Katarzyna Markusik

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

Zbigniew Gut

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel matematyki

Tomasz Hanzel

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel j. niemieckiego

Agnieszka Kwiecińska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel fizyki

Ewelina Podzimska - Czerniewicz

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel j. angielskiego