Kadra

mgr Marek Napieraj

Funkcja: Dyrekcja, Nauczyciel

Dyrektor szkoły, nauczyciel matematyki

mgr Iwona Atamaniuk

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

Wicedyrektor (ul.Knosały 16), Nauczyciel języka angielskiego

mgr Beata Duch

Funkcja: Dyrekcja, Nauczyciel

Wicedyrektor (ul. Krzywa 18), nauczyciel historii

Grażyna Domańska

Funkcja: Pedagog

Pedagog szkolny

Dariusz Dróżdż

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel zajęć komputerowych i technicznych

Urszula Kałuska

Funkcja: Nauczyciel

Bibliotekarz, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

Bożena Łukawska

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel wychowania fizycznego

Kornelia Karwat

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel historii

Joanna Leciej

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel matematyki

Iwona Łepkowska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Dominik Miś

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel wychowania fizycznego

Anna Pawnuk

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Ilona Łysik

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Ewa Żurakowska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel przyrody

Grażyna Sowiźrał

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Joanna Mania

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Ewelina Taul

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Krzysztof Nocoń

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel języka polskiego

Anna Kotulska

Funkcja: Nauczyciel

Wychowawca świetlicy nauczyciel muzyki

Iwona Policht

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel języka angielskiego

Adela Truchlewska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel plastyki i edukacji wczesnoszkolnej

Monika Rosłaniec

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Beata Gontarz

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel wychowania fizycznego

Agata Pniok

Funkcja: Nauczyciel

urlop zdrowotny

Sylwia Kaleja

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Agnieszka Brenza

Funkcja: Wychowawca

Wychowawca świetlicy

Paulina Patyńska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel wspomagający

Karina Kalus

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel języka angielskiego

Małgorzata Żurawska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel religii

Klaudia Ziemba

Funkcja: Wychowawca

nauczyciel wspomagający

Aleksandra Mol

Funkcja: Bibliotekarz

Agnieszka Broncel

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel języka angielskiego

Katarzyna Łepkowska

Funkcja: Psycholog

Psycholog szkolny, świetlica szkolna

Katarzyna Maleska

Funkcja: Nauczyciel

język angielski

Urszula Węgierska

Funkcja: Nauczyciel

siostra

Grażyna Ślosarczyk

Funkcja: Nauczyciel

Joanna Bojczyk

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Paulina Patyńska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Katarzyna Markusik

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Janina Heczko-Sapota

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Marta Kuźbińska

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel wspomagający

siostra Krystiana

Funkcja: Nauczyciel