Kadra

Adela Truchlewska

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Plastyka, Edukacja plastyczna, Edukacja wczesnoszkolna

Nauczyciel plastyki i edukacji wczesnoszkolnej

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza
08:55 - 09:40 Plastyka 15 7c

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza
08:00 - 08:45 Plastyka 15 6b

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza
10:45 - 11:30 Plastyka 15 6c

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza
09:50 - 10:35 Plastyka 15 6d
10:45 - 11:30 Plastyka 15 7a
13:50 - 14:35 Plastyka 15 7b