Kadra

Monika Rosłaniec

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Edukacja wczesnoszkolna, Wychowanie fizyczne, Zajęcia komputerowe

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej