Kadra

Danuta Mikina

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Matematyka, Zajęcia z wychowawcą

nauczyciel matematyki

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza

Klasa: 7b

Funkcje: nauczyciel