Kadra

Urszula Kałuska

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Edukacja wczesnoszkolna, Wychowanie do życia w rodzinie

Bibliotekarz, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie