Kadra

Urszula Kałuska

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Wychowanie do życia w rodzinie, Zajęcia z wychowawcą, Edukacja wczesnoszkolna

Bibliotekarz, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie