Kadra

Urszula Kałuska

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Edukacja wczesnoszkolna, Wychowanie do życia w rodzinie, Zajęcia z wychowawcą

Bibliotekarz, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie