Kadra

Kornelia Karwat

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Edukacja wczesnoszkolna, Historia

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel historii