Kadra

Dominik Miś

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Wychowanie fizyczne

Nauczyciel wychowania fizycznego