Kadra

Joanna Mania

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Wychowanie fizyczne, Informatyka, Edukacja wczesnoszkolna

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej