Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzionkowie
http://sp1radzionkow.pl

11 listopada 2020 17:03 | Aktualności

Nasza szkoła od dwóch lat jest członkiem Klubu Szkół UNICEF.

Klub Szkół UNICEF to inicjatywa edukacyjna, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie.

Szkoły należące do Klubu nie tylko uczestniczą w akcjach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF, ale przede wszystkim działają aktywnie na polu promocji i realizacji praw dziecka.

Zachęcamy do aktywnego włączania się w prace Klubu Szkół. Dzieci i młodzież zdecydowanie chętniej angażują się we wszelkie działania, jeśli mogą o nich współdecydować. Klub Szkół UNICEF tworzy ku temu idealną przestrzeń.

Wiele przypadków przemocy jest przejawem dyskryminacji. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o dyskryminacji, wejdźcie na stronę:

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/czym-jest-dyskryminacja

 Dyskryminacja to sytuacja, w której człowiek ze względu na pewną cechę np. płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, jest traktowany mniej korzystnie niż byłby traktowany inny człowiek w porównywalnej sytuacji.

Ochrona przed dyskryminacją jest jednym z praw dziecka zapisanym w Konwencji o prawach dziecka. Prawa dziecka dotyczą wszystkich dzieci, niezależnie od pochodzenia, koloru skóry, płci, języka, religii, poglądów, przynależności kulturowej, niepełnosprawności czy poziomu zamożności. Wszyscy są równi wobec prawa i nikt nie powinien być traktowany niesprawiedliwie.

 

Ważne dni w miesiącu listopadzie: