Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzionkowie
http://sp1radzionkow.pl

07 stycznia 2021 19:25 | Aktualności

Gratulacje dla Agaty Bunio

Agata Bunio, uczennica klasy VIII a została zakwalifikowana do zawodów drugiego stopnia XVI edycji Olimpiady Matematycznej Juniorów, odbywającej się w roku szkolnym 2020/2021.

  Olimpiada Matematyczna Juniorów (OMJ) to ogólnopolskie zawody matematyczne, podczas których od uczestników wymagany jest bardzo wysoki poziom wiedzy i umiejętności matematycznych.
Zadania, które rozwiązują zawodnicy, obejmują  algebrę, teorię gier i liczb, kombinatorykę, planimetrię oraz stereometrię. Olimpiada Matematyczna Juniorów na poziomie szkoły podstawowej jest wpisana na listę Ministerstwa Edukacji Narodowej olimpiad uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w roku szkolnym 2020/2021 oraz z przyjmowania laureatów i finalistów w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy - Prawo oświatowe.

    Drugi etap Olimpiady ma zasięg wojewódzki i przebiega w tym samym dla całego kraju terminie, w dniu 23 stycznia 2021 r. , ale w wielu miejscach wyznaczonych przez Komitety Okręgowe. Podczas drugiego etapu Olimpiady Matematycznej Juniorów uczestnicy samodzielnie rozwiązują 5 zadań, na co mają maksymalnie 180 minut.
Tu również ogromne znaczenie odgrywa sposób rozumowania, jaki został zastosowany przez danego uczestnika. 

            Agata przed Tobą ogromne wyzwanie, ale wierzymy, że dołożysz wszelkich starań, aby zaprezentować się jak najlepiej.
Z wyrazami sympatii Dyrekcja szkoły oraz nauczyciel prowadzący Janina Siwakowska.