Aktualności

29 maja 2020 08:20 | Aktualności

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

Zgodnie z zarządzeniem Nr 802/2020 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 28 kwietnia 2020r.w sprawie zmiany Zarządzenia nr 664/2020 Burmistrza Miasta Radzionków     z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli oraz do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Radzionków jest organem prowadzącym oraz procedurami rekrutacji będącymi załącznikiem do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1  im. Adama Mickiewicza nr 4/2020 dnia 19 lutego 2020r, Komisja Rekrutacyjna podaje    do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych. Dyrekcja Szkoły informuje, że wszystkie podania i zgłoszenia zostały rozpatrzone pozytywnie i wszyscy uczniowie zostali przyjęci do szkoły.

Lista kandydatów zakwalifikowanych zawieszona jest w holu głównego budynku szkoły przy ul.Knosały 16. Szkoła jest otwarta w godzinach od  7.00 do 15.00. 

 

Ponadto, Dyrekcja Szkoły informuje, że w związku z sytuacją epidemii oraz troską o Państwa bezpieczeństwo planowane zebranie z rodzicami przyszłych klas pierwszych  się nie odbędzie.   

 

Wkrótce pojawi się na stronie ‘’Informator dla rodziców i uczniów klas pierwszych’’.  Zachęcamy do regularnego zaglądania na naszą stronę- znajdziecie tu Państwo wszystkie aktualne informacje

Przeczytano: 111 razy. Wydrukuj|Do góry