Aktualności

26 sierpnia 2020 13:20 | Aktualności

Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 dla uczniów klas V- VIII w budynku szkoły przy ul. Krzywej 18

z uwzględnieniem pandemii COVID-19, specyfiki placówki

oraz wytycznych i zaleceń MEN, MZ i GIS oraz aktualnych przepisów prawa.

 

Harmonogram spotkań z wychowawcami i nauczycielami.

Godz. 8.00  - spotkanie uczniów kl. V z wychowawcą mgr Agatą Pniok, które odbędzie się w sali nr 17 ( II piętro).

Uczniów klasy piątej witamy w budynku szkoły przy ul. Krzywej 18 i zapraszamy na spotkanie wcześniej, by mogli zapoznać się z układem i rozmieszczeniem pomieszczeń szkolnych. Uczniów w korytarzu wejścia głównego, o godz. 8.00 przywita wychowawca klasy.

 

Godz. 8.30  - spotkanie uczniów kl. VI z wychowawcami.

Godz. 8.30  - spotkanie uczniów kl. VIa z wychowawcą mgr Sylwią Piekarczyk, które odbędzie się w sali nr 12 ( I piętro).  Uczniowie wchodzą do budynku szkoły wejściem głównym.

Godz. 8.30  - spotkanie uczniów kl. VIb z wychowawcą mgr Aleksandrą Pachulską, które odbędzie się w sali nr 6 ( parter).  Uczniowie wchodzą do budynku szkoły wejściem głównym.

Godz. 8.30  - spotkanie uczniów kl. VIc z wychowawcą mgr Katarzyną Markusik, które odbędzie w sali multimedialnej (okolice zaplecza sportowego). Uczniowie wchodzą do budynku szkoły wejściem bocznym, przy sali nr 8.

 

W  godzinach od 9.15  do 10.15  nastąpi dezynfekcja oraz wietrzenie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych.

 

 Godz. 10.30 (po mszy świętej) - spotkanie uczniów kl. VII i VIII z wychowawcami.

 

Uczniowie klas VII wchodzą do budynku szkoły wejściem bocznym, przy sali nr 8 i  przechodzą do miejsca spotkań schodami przy sali nr 8, 15 i 21.

 

Godz. 10.30  - spotkanie uczniów kl. VIIa z wychowawcą mgr Grażyną Ślosarczyk, które odbędzie się w sali nr 19 (II piętro).

Godz. 10.30  - spotkanie uczniów kl. VIIb z wychowawcą mgr Ewą Żurakowską, które odbędzie się w sali nr 15 ( I piętro).

Godz. 10.30  - spotkanie uczniów kl. VIIc z wychowawcą mgr Janiną Heczko - Sapotą, które odbędzie się w sali nr 8 ( parter).

 

Uczniowie klas VIII wchodzą do budynku szkoły wejściem głównym.


Godz. 10.30  - spotkanie uczniów kl. VIIIa z wychowawcą mgr Krzysztofem Noconiem, które odbędzie się w sali nr 16 (II piętro).

Godz. 10.30  - spotkanie uczniów kl. VIIIb z wychowawcą mgr Joanną Bojczyk, które odbędzie się w sali nr 12 ( I piętro).

Godz. 10.30  - spotkanie uczniów kl. VIIIc z wychowawcą mgr Danutą Cichoń, które odbędzie w sali nr 5 (parter).

 

W organizacji spotkań biorą udział również pozostali nauczyciele.

Przeczytano: 415 razy. Wydrukuj|Do góry