Aktualności

26 sierpnia 2020 13:12 | Aktualności

Wybrane zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radzionkowie w okresie pandemii COVID-19.

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

z uwzględnieniem specyfiki placówki,

wytycznych i zaleceń MEN, MZ i GIS oraz aktualnych przepisów prawa.

 

  1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg   oddechowych   oraz   gdy   domownicy   nie  przebywają  na   kwarantannie   lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przekazać dyrektorowi szkoły istotne informacje o stanie zdrowia dziecka. Zaopatrzyć swoje dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki. Zwrócić uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania  czy kasłania.
  2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez   rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych  oraz  gdy  domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. Rodzice/opiekunowie przebywają na terenie szkoły w wyznaczonym obszarze. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły zachowując zasady:

           -  rodzic/opiekun z dzieckiem/dziećmi;

           - dystansu od kolejnego rodzica/opiekuna z dzieckiem/dziećmi minimum 1,5 m;

           - dystansu od pracowników szkoły minimum 1,5 m;

           - rodzice/opiekunowie uczniów nie przekraczają obowiązujących stref przebywania

             na terenie szkoły.

     Rodzice/opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne: osłonę ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcję rąk. W drodze do i ze szkoły rodzice/opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania się w przestrzeni publicznej.

  1. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się stanowisko do dezynfekcji rąk i informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy  wchodzący  do  budynku  szkoły  korzystają z płynu do dezynfekcji rąk lub zakładają rękawiczki ochronne, a osoby odwiedzające szkołę z zewnątrz mają również zakryte usta i nos oraz nie przekraczają obowiązujących stref przebywania.

Przeczytano: 212 razy. Wydrukuj|Do góry