Aktualności

09 września 2020 17:15 | Aktualności

Dyrektor szkoły informuje

       Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza pragnie poinformować o kilku remontach, które zostały wykonane w budynku szkoły przy ulicy Knosały 16. Generalny remont został wykonany w świetlicy szkolnej, w której od godziny 7.00 do 16.30 zapewniamy opiekę dla uczniów proponując różnorakie zajęcia. Gruntowny remont pomieszczeń, łącznie z wymianą podłogi, został wykonany wykorzystując środki finansowe szkoły zaplanowane na inwestycje w roku szkolnym 2019/2020. Koszt remontu to 17.900 zł.
W salach nr 18 i nr 19 na pierwszym piętrze szkoły, w których uczą się pierwszoklasiści wymieniono instalację elektryczną. Wymiana ta była sfinansowana w całości z funduszy pochodzących od Organu Prowadzącego Szkołę. Sale zostały po wymianie instalacji kompleksowo odmalowane. Koszty tej inwestycji to około 53.500 tysięcy złotych.
Remont zaplecza sportowo-sanitarnego oddanego do użytku od 01.09.2020 to inwestycja całkowicie sfinansowana przez Organ Prowadzący Szkołę- Gminę Radzionków. Od nowego roku szkolnego uczniowie korzystający z gruntowanie odmalowanej sali gimnastycznej, na zajęciach wychowania fizycznego mają możliwość skorzystania z sanitariatów oraz dwóch szatni, a nauczyciele z magazynu sprzętu sportowego. Koszt remontu zaplecza sanitarno-sportowego to 420.000 zł.
Wszystkie te inwestycje podniosły jakość funkcjonowania oraz estetykę i jakość wykończenia pomieszczeń naszej placówki.

Przeczytano: 541 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: