Aktualności

04 października 2020 18:31 | Aktualności

UNIWERSYTET DZIECI PROGRAM EDUKACYJNY WZOROWANY NA WYKŁADACH I WARSZTATACH AKADEMICKICH, ADRESOWANY DO DZIECI W WIEKU 6-13 LAT REALIZOWANY W NASZEJ SZKOLE.

W roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła przystąpiła do programu edukacyjnego Uniwersytet Dzieci, w którym biorą udział dzieci z klasy Ic, IIb, IIIb pod opieką wychowawców mgr Grażyny Sowiźrał, mgr Kornelii Karwat oraz mgr Ilony Łysik. 
Pozostałe projekty będą realizowane w świetlicy szkolnej pod kierunkiem wychowawcy świetlicy mgr Eweliny Dehn. 
Dzięki temu programowi nasi uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i pasji. Biorą udział w 10 warsztatach naukowych w ramach pięciu gałęzi wiedzy(społecznych, przyrodniczych, humanistycznych, formalnych i politechnicznych) pokazujących bogactwo  i różnorodność świata nauki. Uczestniczą w wykładzie akademickim na jednej z partnerskich uczelni wyższych. Wykonują zadania uaktywniające wiedzę zdobytą podczas warsztatów.
Zdecydowaliśmy się na przyłączenie do projektu ze względu na wiele korzyści dla uczniów : dzieci rozbudzają swoją ciekawość i zainteresowania (uniwersyteckie dyscypliny nauki, kontakt z naukowcami), kształtujemy u dzieci myślenie naukowe, czyli umiejętność formułowania wniosków w oparciu o obserwacje i doświadczenia (metoda wzorowana na pracy badawczej), rozwijamy pomysłowość, umiejętność planowania i pracy zespołowej (elementy pracy projektowej), zachęcamy uczniów do używania narzędzi internetowych (wykorzystujemy nowe technologie). 
Realizacja projektu ma także wiele korzyści dla nauczycieli: zyskują oni inspiracje do prowadzonych przez siebie lekcji (obserwacja zajęć naukowych), poznają w praktyce formy aktywnej pracy z uczniem metodami aktywnymi (seminaria), opracowują autorskie scenariusze lekcji realizujące założenia nowej podstawy programowej (wsparcie mentorów) oraz dowiadują się jak wykorzystać nowe technologie w nauczaniu najmłodszych uczniów.

Przeczytano: 179 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: